thanhthang's Recent Activity

  1. thanhthang đã đăng chủ đề mới.

    Năm 2018, tỷ giá USD/VND điều chỉnh 1-2% là hợp lý”

    thế chấp nhà vay được bao nhiêu Diễn biến tỷ giá những ngày đầu năm 2018 đang tiếp tục cho thấy sự ổn định giống như năm 2017... Theo...

    Diễn đàn: Tin tức tổng hợp

    12/2/18